Petitie ingediend bij de federale Kamer van volksvertegenwoordigers

Laten we onze democratie versterken en de staatsstructuur verbeteren.  In een democratie moet het volk soeverein zijn opdat burgers geïnformeerd kunnen meebeslissen over hun leven en hun toekomst.

Een kleine groep politici heeft een grondwet opgesteld die enkel hén macht geeft, dit ten nadele van de gewone burgers. Burgers kunnen enkel politici kiezen.

“Laat burgers debatteren over de toekomst van het land en laat het volk dan beslissen!”

Ik teken daarom voor een echte DEMOCRATIE met SOEVEREINE BURGERS.

Vul in – remplir
05/05/2023 : 3584 signatures / autographes - mise à jour par semaine - mise à jour par semaine & + de 7000 sur papier/sur papier