De grote volksraadpleging

Waarom doen we dit?

Er zijn ondertussen gedurende decennia zes staatshervormingen geweest, maar die hebben niet gezorgd voor communautaire vrede, wat nochtans de bedoeling was:
Hoe doen andere landen het?

Kijk naar Ierland

Wij geloven niet dat politici er effectief in zullen slagen om ons land efficiënter te maken met een echte communautaire vrede.

Staatshervormingen zijn immers altijd politieke onderhandelingen geweest, waarbij het de bedoeling is om dingen uit de brand te halen, met geven en nemen, ja soms letterlijk afkopen. Ze verlopen volgens een politieke marktlogica. Zo’n onderhandelingen zijn gespannen periodes waarbij de deelnemende politici hun gezicht niet willen verliezen.

Het wordt tijd dat politici dat ook toegeven en zich richten tot het volk met de vraag om de knopen voor hen door te hakken.

In Ierland hebben politici dat al gedaan, met succes. Daar heeft een gelote burgerraad zich gebogen over de grondwet en heeft het volk de kans gekregen om zich in een referendum over haar voorstellen uit te spreken.

Het is interessant dat zo’n burgerraad eens kijkt naar andere landen met verschillende taalgemeenschappen, zoals Zwitserland en Canada.
Wat ging er vooraf?

Historiek

Aanvraag bij de senaat

In het voorjaar van 2020 vragen burgerbewegingen aan de Senaat om een gelote burgerraad te organiseren rond democratie en de instellingen.

Persconferentie

In de zomer van 2020 sluiten nieuwe burgerbewegingen zich aan en maken ze hun eis publiek bekend via een persconferentie.

Bezoek bij partijvoorzitters

De burgerbewegingen gaan in de zomer van 2020 bij verschillende franstalige partijvoorzitters op bezoek om hun eisen en argumenten voor te leggen.

Federaal regeerakkoord

De federale regering belooft in het haar regeerakkoord werk te maken van nieuwe inspraak en participatievormen.

De federale regering gaat een platform opmaken

Renew Belgium eist volksraadpleging

Renew Belgium steunt het initiatief van de federale regering, maar wil verder gaan en wil dat de bevolking zich kan uitspreken in een volksraadpleging.
Desnoods zullen zij ze de volksraadpleging zelf organiseren met hun eigen online platform.

Volksraadpleging

Hoe?