Burgerplatform federale regering: resultaten moeten bindend zijn !

Burgerplatform federale regering: resultaten moeten bindend zijn !

Zoals afgesproken in het regeerakkoord wil de regering de democratie verdiepen en de staatsstructuur moderniseren. Daarom organiseert ze een breed debat en dialoog onder de politici om de bestaande structuur te evalueren. Ze wil dit doen met een zogenaamd “dialoogplatform”.

Het online platform is gemaakt met decidim, een open source programma dat zich toelegt op participatie binnen communities. Het platform geeft de burger, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de experten en de lokale overheden spreekrecht gedurende zes weken. De ideeën en voorstellen die uit het onlineplatform voortvloeien, zullen worden gebundeld en begin 2022 aan de regering worden overgemaakt.

Een tienkoppig comité zal het hele proces begeleiden, met onder meer historica Annelien De Dijn. Zij zullen ook mee nadenken over de vragen en de methodologie van de enquête.

Renew Belgium staat achter het initiatief en roept burgers op om eraan deel te nemen. “We zullen het proces mee opvolgen en evalueren. We roepen de regering op om op het platform ook betrouwbare volksraadplegingen (met de eID-kaart) te voorzien; ”

De regering maakt nu 1,1 miljoen euro vrij voor een communicatiecampagne die burgers warm moet maken om deel te nemen aan het platform MijnOpinie.  Weggegooid geld ? Nee, in een inspraakcultuur moet je investeren.  Maar om burgers te overtuigen is het belangrijk dat het inspraakproces integer verloopt en hun engagement ook echt zin heeft. Anders gezegd : als de resultaten van een peiling of volksraadpleging ook daadwerkelijk gevolgd worden door de politici.  Het bindende karakter van de resultaten zal dus het sterkste argument zijn in de communicatiecampagne.

Bronnen : Belgium.be   Knack